Hilfsnavigation

Wirtschaft und Tourismus - Foto Aptar

Hospodářství

Neues Banner Wirtschaftsregion

Hospodářská odvětví

Průmyslová rozmanitost je klíčem k hospodářskému úspěchu. Široké spektrum středně velkých průmyslových podniků, řemesel, obchodu a služeb tvoří základ hospodářství v oblasti trojúhelníku Bavorsko, Čechy a Horní Rakousy. Dlouhou tradici má zejména sklářský a dřevozpracující průmysl. Kromě toho přispívají k rozmanitosti malých a středních podniků také závody zpracující plast, elektrotechnické podniky stejně jako závody zpracující kov, dále pak automobilní průmysl nebo velký počet internetových obchodníků. Cestovní ruch a řemesla představují další základní pilíře regionu.
Vysoce motivované a na práci připravené obyvatelstvo, kvalifikovaní odborníci a řídící pracovníci, stejně jako cílená podpora hospodářství a aktivní regionální management jsou neodmyslitelně spjaty s okresem Freyung-Grafenau.

Rozvoj

V neposlední řadě je pro další vývoj rozhodující strategicky výhodná poloha na trojmezí a z toho vyplývající dobré kontakty se sousedy v České republice a Horním Rakousku. Nelze popřít, že okres Freyung-Grafenau má dobrou výchozí pozici pro hospodářský rozvoj. S rostoucím povědomím o životním prostředí a kvůli změnám v hodnotových systémech se stávají výhodné podmínky v okrese, sounáležitost s podniky a příznivé hospodářské klima  stále důležitějšími faktory při rozhodování o umístění firmy.

Výchozí poloha

EuropakarteEvropská Unie je největším hospodářským prostorem na světě. Při největším rozšíření v roce 2004 bylo do EU přijato dalších deset zemí. Toto rozšíření postavilo celé Bavorsko, ale především pohraničí a tedy i okres Freyung-Grafenau před velké výzvy a vyžádalo si velké úsilí všech zúčastněných. Po dlouholetém oddělení od východní Evropy železnou oponou se region přesunul z okrajové polohy zpět do politického a hospodářského středu Evropy. Z toho vyplývají různé možnosti a šance, které se vyplatí aktivně využívat. K zatím poslednímu rozšíření EU došlo 1. července 2013, kdy do EU přistoupilo Chorvatsko.  

Je tu pro Vás …