Hilfsnavigation

Verwaltung und Politik

Kancelář okresního rady

Úkoly

  • osobní zále¸itosti představenstva úřadu (korenspondence okresního rady, proslovy, oficiální pozdravy, plánovaní a stanovení termínů)
  • udr¸ování kontaktu s ostatními úřady, slu¸ebními místy, organizacemi a spolky, spolupráce mezi obcemi
  • příprava a organizace událostí, zasedání, recepcí a vyznamenání (včetně zále¸itostí podléhajících protokolu)
  • návštěvní hodiny pro občany a správa ¸ádostí

Je tu pro Vás …

Herr Josef Lenz

Büro Landrat
Leitung Büro Landrat
Dienstgebäude Wolfstein
Wolfkerstr. 3
94078 Freyung
+49 8551 57-165
+49 8551 57-229
103

Frau Elena Fesl

Abteilung 1
Büro des Landrats
Dienstgebäude Wolfstein
Wolfkerstr. 3
94078 Freyung

Frau Katharina Peterlik

Abteilung 1
Büro des Landrats
Dienstgebäude Wolfstein
Wolfkerstr. 3
94078 Freyung