EVROPSKÝ PROGRAM PODPORY LEADER

Program LEADER si stanovil za cíl dlouhodobé posílení venkovských oblastí.

LEADER vychází z franzouzského: „Liaison entre actions de développement de l'économie rurale“, což v německém překladu znamená: Propojení mezi akciemi k vývoji hospodářství na venkově.

Jádrem programu je zaměření na občana. V praxi to znamená, že by občané měl sami vypracovat např. strategie, opatření, nebo okruhy, ve kterých je třeba region posílit.

Člověk, který v okrese žije, by měl totiž nejlépe vědět, v čem spočívají silné a slabé stránky regionu. Program LEADER financuje inovativní a na udržitelnost zaměřené projekty.

ZÁKLADNÍ PŘÍSTUPY LEADER JSOU:

 • Územní přístup: Odkrytí a vývoj nezávislých profilů, to znamená, že region je posilován pomocí regionálně specifických přístupů.
   
 • Bottom-up přístup: Široké podílení se občanů na rozvoj a proměnu místní rozvojové strategie. Pravidlo: Člověk, který v okrese žije, by měl totiž nejlépe vědět, v čem spočívají silné a slabé stránky regionu.
   
 • Místní vývojová strategie: Společně se soukromými a veřejnými aktéry se vyvíjí strategie, jak zminimalizovat slabé stránky regionu a nejvíce vyzdvihnout ty silné.
   
 • Integrační přístup: pomocí mezioborové spolupráce
   
 • Propojování aktérů: pomocí dynamické výměny se dosáhne synergií  

Co je to LEADER?

Sachgebiet 14 - Wirtschaftsförderung, Tourismus, Regionalentwicklung
Tobias Niedermeier Leader, LAG-Geschäftsführung
Landkreis FRG Wappen © 2020 Landratsamt Freyung-Grafenau ImpressumDatenschutz |