Okresní úřad pracuje od 19.12.2020 v nouzovém provozu. Přístup pro veřejnost je možný pouze na oddělení řidičských průkazů a registrace vozidel ve Freyungu.

 

Testovací centrum na koronavirus

Vláda Bavorska se rozhodla dále výrazně rozšířit nabídku testů na SARS-CoV-2. Pomínkou je odpovídající infrastruktura zejména pro testování osob, které se vracejí z cest, dále pro systematické testování učitelů, zaměstnanců škol, vychovatelek a vychovatelů. Proto byly okresní správní orgány pověřeny zřídit v každém okrese a každém městském obvodu „Bavorská testovací centra“. Toto testovací centrum je nyní k dispozici také v okrese Freyung-Grafenau – na parkovišti Volksfestplatz ve Freyungu.

Svobodný stát Bavorsko se svou strategií zaměřuje na tři hlavní cíle: ochranu, bezpečnost a prevenci.

Proto je testovací centrum k dispozici všem občanům, ať už symptomatickým nebo bez příznaků a nezávisle na povolání nebo rizikových skupinách, ale v každém případě si musíte rezervovat termín na níže uvedeném kontaktu. Bohužel nemůžete být testováni bez předchozí rezervace.

Testovací centrum Freyung

Okres Freyung-Grafenau zadal realizaci testování na koronavir externímu poskytovateli služeb. Test na koronavirus si musíte se předem domluvit.

Rezervace termínu  online registrací na

https://ims-rettungsdienst.de/freyung-grafenau

nebo telefonickyna +49 8551 / 57-430,
(Po, St, Pá 8:00 - 16:00; Út, Čt 10:00 - 18:00)

Telefonní linka je určena hlavně symptomatickým osobám a osobám bez přístupu k internetu, všechny ostatní osoby, které se nechávají dobrovolně testovat, jsou povinny používat online registraci .

Důrazně Vás žádame, abyste ohledně výsledků nevolali do testovacího centra. Sdělení výsledků testu na koronavirus probíhá níže uvedeným způsobem. Problém způsobují nesprávně zadané e-mailové adresy pacientů. Pokud je uvedená e-mailová adresa v nesprávném tvaru, bude výsledek sdělen poštou. Tím však dochází k prodlevě. Ujistěte se tedy, že jsou Vámi zadané údaje správné (pozor na chyby při psaní).

(Rezervaci neprovádí Okresní úřad Freyung-Grafenau, ale poskytovatel služeb pověřený testováním.)

K testu musíte přinést následující:

• Osobní doklad o totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas)
• zdravotní průkaz pojištěnce (o zdravotním pojištění)
• roušku na obličej, ta je v testovacím centru povinná!

Testovací centrum najdete ve Freyungu na parkovišti Volksfestplatz in der Au (Zuppingerstrasse 27, 94078 Freyung)

Testovací centrum Philippsreut

Pendleři a občané okresu se tam mohou testovat na koronavirus bez předchozí registrace a to od pondělí do pátku od 6:00 do 17:30 a od soboty do neděle od 10:00 do 17:30

Kromě testů PCR nabízíme od 26. ledna 2021 také rychlotesty.

K testu je třeba mít s sebou:

• Doklad o totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas)
• zdravotní průkaz pojištěnce (zdravotní pojištění)
• Pro dojíždějící – potvrzení od zaměstnavatele
• roušku na zakrytí nosu a úst - ta ​​je v testovacím centru povinná!

Testovací centrum se nachází ve Philippsreutu v bývalé celní odbavovací budově tzv. Budova č. 5 s přepážkami.

Kdo může být testován?

• Občané okresu s varováním  aplikací Corona Warn-App

• Vracející se cestující, kteří mají místo bydliště v okrese

• Každý bavorský občan s bydlištěm v okrese, který má zájem o test a to i bez příznaků

• Na žádost zdravotního úřadu je u zaměstnanců ve speciálních zařízeních (např. pečovatelské služby, asistované bydlení, kliniky, školy, centra denní péče atd.) prováděno systematické testování

Pacienti s příznaky by měli nejprve kontaktovat svého obvodního lékaře a projednat s ním další postup

Jak probíhá testování?

• Přijďte do testovacího centra v dohodnutém čase. Testování probíhá jako  „průchozí“, tj. Jako průchozí stanice pro pěší.

• Zaparkujte vozidlo na místech k tomu určených a postupujte podle značek.

• Budete přijati a zaregistrováni v testovacím centru. K tomu je třeba předložit doklady o totožnosti a průkaz o zdravotním pojištění. Zde musíte uvést své osobní údaje (příjmení a jméno, pohlaví, státní příslušnost, datum narození, adresu hlavního bydliště nebo obvyklé místo pobytu a pokud se liší, tak adresu aktuálního bydliště nebo cílovou adresu cesty / aktuálního místa pobytu během následujících 14 dní, telefonickou dostupnost - číslo mobilního telefonu, e-mail a důvod testování)

• Všechno ostatní vám bude vysvětleno na místě.

 

Jak budu informován o výsledku testu?

SARS-CoV-2-PCR: s pozitivním výsledkem

Odpovědný zdravotní ústav obdrží lékařskou zprávu o laboratorním nálezu. Zdravotní úřad Vás telefonicky bude kontaktovat a informovat o dalším postupu, zejména o povinnosti nastoupení karantény. Zdravotní úřad také zjistí osoby, které s Vámi byly v kontaktu a poskytne jim potřebné pokyny. Informace také obdržíte z varovné Korona-aplikace .

SARS-CoV-2-PCR: negativní výsledkem

Výsledné nálezy jsou sdělovány prostřednictvím varovné korona-aplikace. Musíte pouze naskenovat QR kód, který jste obdrželi během testu. V rámci testu budete požádáni o souhlas s tímto postupem.  Ve výjimečných případech Vám externí poskytovatel služeb nebo laboratoř oznámí výsledek i e-mailem, telefonicky nebo písemně.

Pokud jde o dotazy na výsledky testu, prosím nevolejte do testovacího centra. Sdělují se popsaným způsobem. Komplikace způsobují chybně uvedené e-mailové adresy pacientů. V tomto případě bude výsledek sdělen poštou. Tím se prodlouží doručovací doba výsledku. Ujistěte se proto, že je Vámi uvedená e-mailová adresa ve správném tvaru (pozor na chyby při psaní).

Jako kontaktní osoba č.1 s  infikovanou osobou (zjištěná trasováním místním zdravotním úřadem, jste vyzváni k otestování a nastoupení karantény), nasete zodpovědnost za neprodlené informování zdravotního úřadu o negativním výsledku Vašeho testu.

Dotazy k výsledkům testů již testovaných osob  ve Freyungu

Tel.: +49 (0) 89 54789114

Hotline státní správy

Bavorská vláda zřídila horkou linku. Horká linka slouží jako jediný kontaktní bod pro všechny otázky týkající se záležitostí ke koronaviru. Prostřednictvím stanovených kompetenčních oblastí probíhá předávání informací dle jejich tématického zaměření. Denně i včetně svátků zodpovíme veškeré Vaše dotazy k významně ovlivněným oblastem života: dotazy ke zdravotním problémům, omezení cestování, péči o děti a školy, k pomoci v mimořádných situacích  a k další podpoře malých podniků a živnostníků.  Korona-hotline státní správy je při své činnosti aktivně podporována již zavedenou horkou linkou Krajského úřadu pro zdraví  a bezpečnost potravin.

Korona-hotline: +49 89/122 220 / denně od 8:00 do 18:00


Landkreis FRG Wappen © 2021 Landratsamt Freyung-Grafenau VydavatelÚvodní stránka |