Schriftgrad
A A+ A+

Kontrast
 • Podpora ve vzdělání

Zákon o finanční podpoře studentů ve vzdělání

Zákon o finanční podpoře studentů při vzdělání

Podpora je v zásadě poskytována do dovršení třiceti let (začátek vzdělání) při navštěvování:

 • Odborných středních škol (včetně tří a čtyřletých ekonomických škol)
 • Stejně tak tříd všech forem základního profesního vzdělání*
 • Odborných škol**
 • Vyšších odborných škol (předstupeň)
 • Kolegií a srovnatelných zařízení (např. vyšší odborné školy)
 • Akademií a odborných akademií
 • Večerních škol druhého stupně
 • Večerních reálných škol a večerních gymnázií (stejně tak prezenční forma vyučování)
 • Vyšších odborných škol
 • Vysokých škol
 • Praktik, jejichž trvání a postup zkoušek se řídí výše zmíněnými školami
 • Vyšších odborných škol*
 • Navazujících všeobecně vzdělávacích škol (gymnazia, reálné školy)*
 •  

VÝJIMKY

*          V těchto případech je poskytnuta podpora ve studiu pouze tehdy, pokud se nenachází v dosažitelné vzdálenosti od bydliště rodičů odpovídající přiměřené vzdělávací místo (nutné přespolní ubytování!)

**        Zde existují mimo jiné volby mezi schválením podle zákona o finanční podpoře studentů ve vzdělání(BAföG)nebo podle zákona o navazující finanční podpoře studentů. Zkontaktujte vaší instituci ohledně studentské finanční podpory.

ŽIVOBYTÍ

Dále je nutné, aby učňům, kteří nemají k dispozici nezbytné prostředky na vzdělání a živobytí a žádnou finanční podporu podle jiných zákonů (např. spolkový zákon o zaopatření, zákon o finančnícm odškodnění) byla podpora umožněna. Ta je podle „Bavorského zákona o finanční podpoře studentů“  poskytnuta pouze tehdy, pokud má studující nebo u nezletilých jeden rodič trvalé bydliště v Bavorsku.

 

NAVAZUJÍCÍ ZÁKON O FINANČNÍ PODPOŘE STUDENTŮ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ (TZV. MISTROVSKÝ BAföG)

Důležité předpoklady

Zákonná podpora může být poskytnuta při přípravě na profesní zkoušku při rozšiřujícím vzdělávání (např. vzdělávací kurz při PHK, Řemeslné komoře atd.) nebo navštěvování odborné školy

Hrazeny mohou být poplatky (částečně jako příspěvek a částečně jako půjčka) za studium, za zkoušku, materiální náklady na mistrovskou zkoušku, stejně tak příspěvek na živobytí (pouze u celodenního/prezenčního vzdělávání).

Poskytnutí příspěvku se uskuteční nezávisle na věku a příjmu rodičů.    

Sachgebiet 23 - Sozialverwaltung
Manfred Kloiber Sachbearbeiter
Landkreis FRG Wappen © 2024 Landratsamt Freyung-Grafenau VydavatelÚvodní stránka |