Informace o obchodních nabídkách

V podprahové oblasti (u národních směrnic) se mohou nabídky ještě podávat v písemné formě nebo elektronicky. V současném oznámení o zakázce výběrového řízení popřípadě u výzvy k nabídce je stanoven způsob podání nabídky.

V nadprahové oblasti (vztahující se na směrnice EU) musí podnikatelé své nabídky podat od 18.10.2018 v písemné formě vyjma pomocí elektronických prostředků.   

 

Oznámení o výběrovém řízení

V zásadě jsou národní předpisy a předpisy EU zveřejněny na domovské stránce kraje. Oznámení o veškerých předpisech jsou zadána na stránce www.aumass.de. Nadále mohou být oznámení zveřejněna v Úředním věstníku nebo v místním tisku. Do té doby, než bude spuštěna centrální bavorská platforma o vyhlášení nabídkového řízení (BayVeBe), budou předešlé i následné vyhlášky rovněž k dospozici na stránce www.auftraege.bayern.de.  

V podprahové oblasti (u národích předpisů) jsou oznámení dodatečně zveřejněna na www.auftraege.bayern.de.

V nadprahové oblasti (u směrnic EU) jsou oznámení dodatečně zvežejněna v online verzi dodatku k Úřednímu věstníku Evropské unie na www.ted.europa.eu.

Komunikace

V podprahové oblasti (u národních předpisů) se doporučuje elektronická komunikace. Od 1.1.2020 má komunikace probíhat pouze elektronicky. Pokud nepřekročí odhadovaná hodnota výši 25 000 EUR bez daně z obratu nebo nebude probíhat omezené výběrově řízení/ jednání bez účasti na výběrovém řízení, nemusí být komunikace uskutečněna v elektronické podobě.

V nadprahové oblasti (u směrnic EU) musí být předpisy zveřejňovány zcela elektronicky. Komunikace proto probíhá elektronicky přes platformu  www.aumass.de.

Zadavatele lze vždy kontaktovat na vergabe@landkreis-frg.de.

Podmínky nabídkového řízení

Podmínky nabídkového řízení odpovídající platné legislativě jsou bezplatně, neomezeně, zcela a přímo pomocí elektronických prostředků ke stažení na www.aumass.de.  Od zaslání podmínek nabídkového řízení v tištěné podobě, budou tyto podímnky v budoucnu k nahlédnutí.

 

Landkreis FRG Wappen © 2023 Landratsamt Freyung-Grafenau VydavatelÚvodní stránka |