Angažovanost v ochraně klimatu

Jedním z hlavních úkolů při ochraně klimatu je snížení emisí skleníkových plynů uvolňovaných průmyslovou a zemědělskou výrobou, spotřebou energie v dopravě, v soukromých domácnostech a ve veřejných prostorech. Patří sem ochrana a cílená podpora lesních oblastí a mokřadů, jako jsou močály, bažiny a lužní oblasti, které kromě oceánů vstřebávají nejvýznamnější množství skleníkového plynu oxidu uhličitého. Kromě státní a mezinárodní politiky ochrany klimatu zahrnuje ochrana klimatu také osvětu obyvatelstva.

 

Ochrana klimatu v okresu Freyung-Grafenau

Okres Freyung-Grafenau si je již mnoho let vědom své odpovědnosti v oblasti ochrany klimatu, a proto začal pracovat na energetickém převratu v této oblasti již před více než 10 lety. Od roku 2005 okres postupně přeměňuje topné systémy svých nemovitostí na obnovitelná paliva (štěpky) a vybudoval štěpkové kotelny jak v okresním středisku údržby pozemních komunikací, tak ve třech školních centrech ve městech Freyung, Grafenau a Waldkirchen. Ostatní budovy v okrese byly od té doby připojeny k síti dálkového vytápění města Freyung a města Grafenau. Na střechách okresních nemovitostí jsou instalovány fotovoltaické systémy o celkovém výkonu 426,390 kWp. Fotovoltaická elektrárna na zelené louce v Eppenschlagu má celkový výkon 1.104,030 kWp a je také spravována okresem prostřednictvím Kommunale Service-GmbH. Okres vytvořil udržitelné budovy. Toto je ochrana klimatu, která se ekonomicky vyplatí.

Vytvořením funkce manažera ochrany klimatu v roce 2017 bylo možné opět výrazně rozšířit okruh činností okresu. Klíčovými body jsou energetická renovace dalších okresních nemovitostí, dohled nad projektem „Poukázky na počáteční energetické poradenství" a osvěta občanů prostřednictvím PR.

 

Plán ochrany klimatu 2050

Landkreis FRG Wappen © 2023 Landratsamt Freyung-Grafenau VydavatelÚvodní stránka |