Zákon o odpadech

Do kompetence Okresního úřadu Freyung-Grafenau náleží realizace právních předpisů o odpadech.

Zákon o odpadech zahrnuje veškeré právní normy týkající se tématu odpad. Za odpad lze podle zákona o Recyklaci (KrWG) označit všechny látky a předměty, jichž se jejich majitel zbavuje, zbavit chce nebo zbavit musí. Přitom se rozlišuje odpad tříděný a zbytkový komunální odpad.

Předmětem zákona o odpadech je především:

 • Pravidla a povinnosti producenta a majitele odpadu
 • Veřejnoprávní systém likvidace odpadu
 • Plán jak nakládat s odpady
 • Zakládání a provoz skládek
 • Povinnost o evidenci a registraci  
 • Povinnost o oznámení a povolení u sběratelů, dopravců, obchodníků a zprostředkovatelů stejně tak
 • Otázky týkající se organizace provozu, pověřené osoby za odpad
 • Likvidace odpadního bahna z čističky odpadních vod  

Kromě odpovědného pracovníka okresního úřadu (viz postranní panel) se můžete s dotazy týkající se odpadu obrátit na účelové sdružení Abfallwirtschaft Donau-Wald.

Účelové sdružení Abfallwirtschaft (ZAW) Donau-Wald

Pracovní náplní účelového sdružení Abfallwirtschaft (ZAW) Donau-Wald jsou různá témata týkající se nakládání s odpady.

 • Poradenství  producentům odpadu ohledně eliminace odpadu, snížení škodlivého odpadu a zpracování odpadu
 • Opatření k předcházení vzniku odpadu a minimalizaci škodlivých látek
 • Organizace a realizace nezbytných opatření k shromažďování, transportu, nakládání a skladování odpadu
 • Plánování, budování a provoz třídíren, nakládání a skladování odpadu
 • Prodej přivezeného znovu použitelného odpadu stejně jako sekundárních surovin získaných z vlastních provozoven sdružení

 

ZAW Donau-Wald | AWG Donau-Wald mbH

Kontaktdaten

Gerhard-Neumüller-Weg 1
94532 Außernzell

Telefon: (09903) 920-0
Telefax: (09903) 920-950
E-Mail:   info@awg.de

https://www.awg.de/
Landkreis FRG Wappen © 2023 Landratsamt Freyung-Grafenau VydavatelÚvodní stránka |