Imisní ochrana

Pod imisní ochranou je shrnuto veškeré úsilí omezit imise na z dlouhodobého hlediska pro člověka a životní prostředí přijatelnou úroveň. V souvislosti se zákonnými předpisy na ochranu životního prostředí a s nimi souvisejícími opatřeními se imisemi působícími na člověka, zvířata a rostliny, půdu, vodu, zemskou atmosféru, jakož i kulturní a další hmotné statky rozumí látky znečišťující ovzduší, hluky, otřesy, světlo, teplo, záření a podobné dopady na životní prostředí.

Pojem imisní ochrana je úzce spojen s posuzováním příslušného chráněného objektu (např. člověka). Nepříznivé účinky jsou posuzovány s ohledem na chráněný objekt a ochranná opatření jsou poté volena v závislosti na jejich možném dopadu na zmíněný chráněný objekt.

 

V Německu jsou zákonem stanoveny hraniční limity pro následující imisní faktory:

 •      Hluk a vibrace
 •      Látky znečišťující ovzduší
 •      Ionizující paprsky
 •      Elektromagnetická pole

 

Pro některé oblasti vlivů nelze stanovit měřitelné limity, pouze směrné hodnoty a doporučení. Toto platí pro:

 •   Světlo a teplo
 •   Pachy
   

Emisní ochrana pracuje i s dalšími oblastmi, ve kterých je patrné vzájemné působení. Mezi tyto oblasti patří:
 

 •      Ochrana vod
 •      Ochrana půdy
 •      Recyklace a nakládání s odpady

 

V hustě obydlených oblastech je také nutná spolupráce s městskými a dopravními projektanty. Zatímco imisní ochrana zahrnuje především exteriér budov, obydlí a pracovišť, bezpečnost práce a ochrana zdraví se zabývá přednostně vnitřními prostorami a bezprostředním vlivem na zdraví na pracovišti. V Německu zasahuje imisní kontrola ve smyslu „principu příčiny“ četnými předpisy do schvalování způsobů produkce a hospodaření v průmyslu a pokouší se omezit negativní vlivy na zdraví přímo u zdroje, např. při spalování.

Johanna Duschl Umweltschutzingenieurinzuständig für die Gemeinden:
Eppenschlag, Fürsteneck, Grafenau, Innernzell, Neuschönau, Perlesreut, Ringelai, Röhrnbach, Saldenburg, Schöfweg, Schönberg, Spiegelau, St. Oswald-Riedlhütte, Thurmansbang, Zenting
Werner Krodinger Umweltschutzingenieurzuständig für die Gemeinden:
Freyung, Grainet, Haidmühle, Hinterschmiding, Hohenau, Jandelsbrunn, Mauth, Neureichenau, Philippsreut, Waldkirchen
Landkreis FRG Wappen © 2023 Landratsamt Freyung-Grafenau VydavatelÚvodní stránka |