Schriftgrad
A A+ A+

Kontrast
  • Zahraniční sousedé

Zahraniční sousedé

Od pádu železné opony leží okres Freyung-Grafenau ve střední Evropě v bezprostředním sousedství České republiky a Rakouska.

Dobré vztahy s našimi sousedy nám otevírají nové šance a možnosti. Z tohoto důvodu odstartoval  Okresní úřad v posledních několika letech četné iniciativy v přeshraničních projektech a partnerstvích.

Po mnoho let již existuje intenzivní partnerství mezi Městskou knihovnou v Prachaticích a Okresní knihovnou ve Freyungu.

Od roku 2010 se administrativní pracovníci Okresního úřadu v Rohrbachu pravidelně setkávají se zaměstnanci Okresního úřadu Freyung-Grafenau, aby si vyměnili informace. Společné exkurze a odborné přednášky s rakouskými sousedy přispívají k přeshraniční spolupráci mezi těmito dvěma správními orgány.

Každoroční dvouměsíční stáž na okresním úřadu Freyung-Grafenau pro studenty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích přispěla k tomu, že od roku 2011 je domovská stránka okresu k dispozici také v češtině. V letních měsících mohou školy druhého stupně v okrese využít nabídku na přednášku o českém vzdělávacím systému, vedenou těmito studenty.

V oblasti ochrany před katastrofami došlo v roce 2016 k přeshraniční spolupráci také na trilaterální úrovni. Na začátku července 2017 byl trojúhelník zemí Rakousko-Německo-Česká republika dějištěm rozsáhlého přeshraničního cvičení hašení lesního požáru.

V posledních letech bylo možné realizovat ve spolupráci s našimi projektovými partnery ve Čkyni na české straně, v rámci přeshraničního projektu „Krajina spojuje“, přestavbu bývalé synagogy ve Čkyni na kulturní centrum a zcela nové ztvárnění muzea Jagd-Land-Fluss na zámku Wolfstein ve Freyungu.

 

Národní park Šumava

Také Národní park Šumava tyto projekty trvale udržitelně podporuje a pečuje o dobré kontakty s okresním úřadem Freyung-Grafenau. Zejména v práci na ochraně přírody a environmentalní výchovy se usiluje o ještě intenzivnější spolupráci.

 

Partnerství okresní knihovna ve Freyungu - Městská knihovna v Prachaticích

Čtení nezná hranic. Před více než 15 lety vzniklo projektu Euregia dobré a trvalé spojení mezi okresní knihovnou ve Freyungu a městskou knihovnou v Prachaticích s živou výměnou zkušeností v oblasti jazyka a literatury.

https://wp.kreisbibliothek-freyung.de/index.php/unsere-partner/

Euregio Bavorský les – Šumava – Dolní Inn e.V.

Výraznou podporu všech těchto projektů zajišťuje Euregio Bavorský les – Šumava – Dolní Inn ve Freyungu.

Sousedství je však stále ještě často charakterizováno nejistotou, neznalostí mravů a zvyků druhé země. Příčinou je často i to, že nerozumíme jazyku našich sousedů.

V roce 2012 zahájila regionální správa v okrese Freyung-Grafenau iniciativu „Dobré sousedství znamená...“, která nyní pokračuje na úrovni evropského regionu Dunaj-Vltava.

Společně s četnými partnery projektu budou mimo jiné propojeny i jazykové kurzy, aby byly efektivnější a účinnější. Partneři projektu navíc nabízejí vzdělávací výlety do České republiky s důrazem na přímý kontakt mezi Dolním Bavorskem a Čechami.

Naším cílem je dále rozvíjet kontakty s našimi sousedy v Rakousku a České republice prostřednictvím dalších přeshraničních projektů, zejména v oblasti kultury, sportu a cestovního ruchu, a tím dále podporovat spolupráci v evropském regionu Dunaj - Vltava.

Město Třeboň

Od roku 2014 existují na komunální úrovni kontakty s městem Třeboní. UNESCEM za biosférickou rezervaci prohlášená oblast je centrem jihočeského rybníkářství a neméně hojně  navštěvovaných lázeňských letovisek se známými slatinnými koupelemi. Na pozvání tohoto českého lázeňského města v roce 2016 navštívili jihočeskou Třeboň (dříve Wittingau) hudební soubor Jagdhornbläsergruppe Wolfstein, ARGE Blasmusik FRG spolu s okresním radou Sebastianem Gruberem a skupinou Koishüttler Rauhnachtsgeister. U společného informačního stánku Správy národního parku Šumava a Bavorského lesa, stejně jako okresního úřadu Freyung-Grafenau, se čeští sousedé mohli informovat o našem domovském regionu. Folklórní skupina Javor ze sousední obce města Třeboně Lomnice nad Lužnicí byla hostem hudebního a vlastivědného spolku v roce 2016 při oslavách Díkůvzdání/dožínek v obci Haus im Wald.

V roce 2017 se ve spolupráci s městským úřadem Třeboň konal přeshraniční mládežnický fotbalový turnaj a různé další kulturní akce.

Navíc došlo k prvním kontaktům mezi školami v Třeboni a v našem okresu a dostali jsme návrh od starostky a jejích dvou zástupců upevnit stávající přeshraniční kontakty mezi městem Třeboň a okresem Freyung-Grafenau formou oficiálního partnerství. S potěšením jsme tento návrh přijali a okresní zastupitelstvo Freyung-Grafenau partnerství jednomyslně schválilo v červenci 2017. Zintenzivnit se má spolupráce v oblasti veřejné správy, vzdělávání a vědy, kultury, umění a náboženství, sportu a sociálních záležitostí stejně jako regionálního rozvoje. V září 2018 navštívil Třeboň okresní rada Sebastian Gruber společně s okresními zastupiteli a starosty obcí v okresu. Do budoucna se plánuje další prohloubení kontaktů s novým partnerským městem v oblasti kultury a sportu a nově je etablovat i v oblasti církve.

Jedním z nejslibnějších projektů je v současné době projekt „Škola bez hranic“, na kterém se podílí šest středních škol z našeho okresu.

V rámci projektového období je plánováno několik setkání v okresu a v jižních Čechách. Studenti se dozví mnohé o sousední zemi, ale také o jejich sousedech a o tom, jak funguje škola u nich.

Pressebericht

Als Botschafter des Landkreises unterwegs pdf | 179 KB

Pressebericht

Als Botschafter des Landkreises unterwegs 2 pdf | 900 KB

Pressebericht

FRG und Trebon sind jetzt Partner pdf | 467 KB

Pressebericht

Hier wird die neue Partnerschaft besiegelt pdf | 391 KB

Pressebericht

Ein einmaliges musikalisches Spektakel pdf | 2 MB

Pressebericht

Südböhmische Musik ging allen ins Ohr pdf | 207 KB

Pressebericht

Sumava Tag im Böhmerwald pdf | 202 KB

Pressebericht

Die neue Waldfreundschaft pdf | 391 KB

Pressebericht

Woidgeister mischen Südböhmen auf pdf | 177 KB

Pressebericht

Wolfaustreiber und Lousnachtgeister rocken Trebon pdf | 1 MB
Landkreis FRG Wappen © 2024 Landratsamt Freyung-Grafenau VydavatelÚvodní stránka |