Vydavatel

Vydavatel

Landratsamt Freyung-Grafenau
Dienstgebäude Königsfeld (Hauptgebäude)
Grafenauer Str. 44
94078 Freyung

 

Telefon: +49 8551 57-0
Fax: +49 8551 57-244
E-Mail: info@landkreis-frg.de
Internet: https://www.freyung-grafenau.de
 

Zodpovědný za obsah

Landratsamt Freyung-Grafenau
Pressestelle
Wolfkerstraße 3
94078 Freyung

 

Telefon: +49 8551 57-333
Fax: +49 8551 57-252
E-Mail: pressestelle@landkreis-frg.de
Internet: https://www.freyung-grafenau.de
 

Daň z přidané hodnoty:

Identifikační číslo daně z obratu podle § 27 zákona o dani z obratu:
DE812787414

 

Bankovní spojení:

Sparkasse Freyung-Grafenau: DE31 7405 1230 0000 0018 00

 

Raiba am Goldenen Steig Waldkirchen: DE98 7406 1101 0001 8880 80

Internetová stránka od

Freunde der guten Idee GmbH
  


Podmínky pro uživatele

Texty, obrázky, grafiky stejně jako podoba těchto internetových stránek mohou podléhat autorským právům.
Pod autorská práva nespadají dle § 5 zákona o autorských právech (UrhG)

  • Zákony, vyhlášky, úřední vyhlášky a oznámení, jakož i rozhodnutí a oficiální pokyny pro rozhodnutí
  • a ostatní úřední díla, která byla zveřejněna v oficiálním zájmu pro obecné informace, s tím omezením, že se na ně použijí ustanovení o zákazu změn a uvedení zdroje v § 62 odst. 1 až 3 a § 63 odst. 1 a 2 UrhG.

Jako soukromá osoba můžete používat materiál chráněný autorskými právy pro soukromé a jiné osobní použití v rámci § 53 UrhG. Reprodukce nebo použití materiálů chráněných autorskými právy z těchto stránek nebo jejich částí v jiných elektronických nebo tištěných publikacích a jejich zveřejnění je povoleno pouze s naším souhlasem. Osoby odpovědné za obsah udělují tento souhlas na vyžádání. Opakovaný tisk a hodnocení tiskových zpráv a projevů je obecně povoleno za předpokladu, že je uveden zdroj.
Na texty, obrázky, grafiku a další soubory se mohou vztahovat také autorská práva třetích stran jako celek nebo jejich část. Osoby odpovědné za obsah vám také poskytnou více informací o existenci možných práv třetích osob.

Zřeknutí se odpovědnosti

Shromáždili jsme a zkontrolovali všechny informace uvedené na tomto webu podle našich nejlepších znalostí a přesvědčení. Nemůžeme však zaručit, že poskytnuté informace budou aktuální, správné, úplné a dostupné za všech okolností. Neexistuje žádný smluvní vztah s uživateli webu.
Nezodpovídáme za škody způsobené používáním této webové stránky. Toto vyloučení odpovědnosti se nepoužije, pokud se použijí ustanovení § 839 BGB (odpovědnost v případě porušení povinnosti). Nepřijímáme žádnou odpovědnost za škody způsobené malwarem nebo instalací nebo používáním softwaru při přístupu nebo stahování dat.
Odmítnutí odpovědnosti se nevztahuje na informace, které spadají do oblasti působnosti směrnice o evropských službách (směrnice 2006/123 / ES - DLRL). Přesnost a včasnost těchto informací je zaručena.

Odkazy

Je třeba rozlišovat mezi naším vlastním obsahem a křížovými odkazy (dále jen „odkazy“) na webové stránky jiných poskytovatelů. Prostřednictvím těchto odkazů poskytujeme přístup k použití obsahu třetích stran pouze v souladu s článkem 8 zákona o telemedii. Při prvním propojení s tímto webem jsme zkontrolovali tento obsah třetích stran, abychom zjistili, zda to způsobilo možnou občanskoprávní nebo trestní odpovědnost. Nemůžeme však neustále kontrolovat změny obsahu třetích stran, a proto za ně nemůžeme přijmout žádnou odpovědnost. Příslušný poskytovatel stránek odpovídá výhradně za nezákonný, nesprávný nebo neúplný obsah a zejména za škody způsobené použitím nebo nevyužitím informací od třetích stran.

 

 


Doložení původu (foto) a kontakt

k Doložení původu (foto) a kontakt

 

Landkreis FRG Wappen © 2023 Landratsamt Freyung-Grafenau VydavatelÚvodní stránka |