OKRES FREYUNG – GRAFENAU

Na základě územní reformy se 1.1.1972 spojily okresy Wolfstein a Grafenau ležící v Bavorsku v jeden celek. Díky tomu se dnes můžeme ohlédnout zpět za již téměř 50ti letou úspěšnou historií okresu Freyung-Grafenau.

V relativně krátkém čase se podařilo okresu Freyung-Grafenau stmelit obyvatele původních dvou okresů a zároveň jej v pozitivním duchu dále rozvíjet.

HOSPODÁŘSKY A TURISTICKY ROZVÍJEJÍCÍ SE REGION

Okres se již dávno rozvinul v hospodářsky a turisticky nápadný region, který byl s „pádem železné opony“ posunut do středu Evropy. Díky národnímu parku Bavorský les je okres Freyung-Grafenau přitažlivým turistickým cílem a pro všechny atraktivním místem k bydlení.

Se založením evropského regionu Dunaj-Vlatava 30.7.2012 společně s německými a českými regiony se náš kraj ještě více posouvá do středu Evropy.

ZAHRANIČNÍ SPOLUPRÁCE

Nyní to znamená spolupráci se sousedními regiony v oblasti politiky, veřejné správy, vzdělání a hospodářství ještě více zintenzivnit. Právě díky svému geografickému umístění na společné hranici s Českem a Rakouskem má Region Freyung-Grafenau mimořádné postavení.   

Okres Freyung Grafenau spadá pod vládní kraj Dolní Bavorsko. To je rozděleno na 25 měst, městysů a obcí. V okrese o rozloze 984,2 km2 dnes žije okolo 78 000 obyatel. Okres Freyung-Grafenau představuje komunální orgán s přenesenou působností v záležitostech, jejichž význam nepřekračuje okresní oblast, a které v rámci zákonů řadí a spravuje. Okres představuje nižší státní správu. Okresní úřad vyřizuje jak záležitosti okresu, tak státní úkoly. V tomto případě vystupuje okresní úřad jako „dvojí instituce“.

Hlavní úkoly jsou vzorně vyjmenovány v okresním řádu Svobodného státu Bavorsko. Dále musí okresy v rámci samostatné působnosti a schopnosti zřizovat veřejná zařízení, která jsou potřebná pro hospodářské, sociální a kulturní blaho občanů. Z toho vyplývá další široká škála úkolů. Takto se okresní úřad nestará jen o záležitosti týkající se čistě správní činnosti, ale je také zřizovatel veřejných institucí, jako např. nemocnic, škol, ulic apod.

ZNAK OKRESU

Nad zkrácenou a svázanou špičkou a v ní s typicky bavorskými kosočtverci na stříbrném podkladu stojí vedle sebe doleva otočený černý medvěd a červený vlk. Bývalé okresy Grafenau a Wolfstein byly spojeny v roce 1972 v nový okres Freyung-Grafenau. Úřad Wolfenstein, který je pojmenovaný podle nedalekého zámku Wolfenstein ve Freyungu, sahá do doby biskupské pasovské správy. Proto je ve znaku okresu vyobrazen pasovský červený vlk; ten byl použit také v předchozím okresním znaku Wolfstein. Úřad Grafenau, který vznikl z vévodsko-bavorského správního soudu Bärnstein poblíž Grafenau, je symbolizován ve znaku v podobě černého medvěda. Bavorské kosočtverce znázorňují dlouhou kontinuitu bavorské správní tradice v dolním Bavorském lese. Kosočtverce byly již součástí předchozího okresního znaku Grafenau.

 

Brožura

deutsch pdf | 4 MB

Brožura

tschechisch pdf | 4 MB

Nouzová složka

für Senioren und Menschen mit Handicap pdf | 2 MB
Landkreis FRG Wappen © 2023 Landratsamt Freyung-Grafenau VydavatelÚvodní stránka |