EVROPSKÝ PROGRAM PODPORY PŘEDSTAVITELŮ-LÍDRŮ

Program LEADER si stanovil za cíl dlouhodobé posílení venkovských oblastí.

LEADER vychází z francouzského: „Liaison entre actions de développement de l'économie rurale“, což v německém překladu znamená: Spojení mezi aktivitami přispívajícími k vývoji hospodářství na venkově.

Jádrem programu je občanská aktivita, což znamená, že by občané měli např. formou pracovních skupin vypracovat strategie a opatření, která region trvale posílí.

Člověk, který v regionu žije, ví nejlépe, v čem spočívají jeho přednosti a slabiny. Program LEADER financuje inovativní a na udržitelnost zaměřené projekty.

ZÁKLADNÍ PŘÍSTUPY LEADER JSOU:

 

Územní přístup: Odkrytí a vývoj samostatného profilu, to znamená, že region je posilován pomocí regionálně specifických přístupů.

Bottom-up přístup: Velký podíl občanů na rozvoji a realizaci místní rozvojové strategie. Pravidlo: Člověk, který v okrese žije, ví nejlépe, v čem spočívají silné a slabé stránky regionu.

Místní rozvojová strategie: Společně se soukromými a veřejnými aktéry se vyvine strategie, jak minimalizovat slabiny a posílit přednosti.

Integrovaný přístup: pomocí mezioborové spolupráce

Propojování aktérů: pomocí dynamické výměny informací se dosáhne synergií  

Co je to LEADER?

Landkreis FRG Wappen © 2022 Landratsamt Freyung-Grafenau VydavatelÚvodní stránka |