Schriftgrad
A A+ A+

Kontrast
  • Okresní úřad

Okresní úřad

Okresní úřad Freyung-Grafenau má jako každá instituce hierarchickou strukturu a je rozdělen na různé odbory dle jejich zaměření.

V čele okresního úřadu stojí okresní rada jako vedoucí úřadu.

Odbory

Okresnímu radovi jsou podřízeny odbory, které se dělí podle zaměření. Vedoucí odborů jsou zpravidla státní úředníci s právnickým vzděláním, veterinární ústav a zdravotní ústav vede veterinář, resp. všeobecný lékař.

 

Oddělení

Vedoucím odborů jsou podřízeny jednotlivá oddělení v čele s vedoucími oddělení a referenty. Pod oddělení spadají specifické právní oblasti (stavební právo, vodní právo, sociální pomoc atd.).

Štáby

Výjimku tvoří takzvané „štáby“. Jedná se o oblasti úkolů, které nejsou integrovány do obecné hierarchické struktury úřadu, ale jsou přiřazeny přímo pod vedení úřadu podle jejich významu nebo zaměření.

Pod štáby patří

  • Kancelář okresního rady
  • Správce sítě
  • Pověřenec ochrany údajů
  • Okresní kontrolní úřad
  • Personální rada
  • Orgán pro rovné zacházení

Přesnou strukturu a příslušné kontaktní osoby naleznete v našem organizačním diagramu (Organigramm), který si můžete stáhnout na téhle stránce. Nachází se v pravo nahoře (dokumenty).

Kontaktní údaje konkrétních pracovníků jsou uvedeny na stránkách příslušných oddělení.

Landkreis FRG Wappen © 2024 Landratsamt Freyung-Grafenau VydavatelÚvodní stránka |