Ochrana půdy, skládky, ukládání odpadu

Okresní úřad Freyung-Grafenau odpovídá za prosazování zákonů o ochraně půdy jako správní úřad okresu.

Máte-li dotazy týkající se ochrany půdy, skládek a ukládání odpadu, obraťte se prosím na odpovědnou kontaktní osobu (viz postranní panel).

Zákony o ochraně půdy a Spolková vyhláška o ochraně půdy a zřizování skládek výslovně a komplexně chrání půdu jako základní složku ekosystému a propojují preventivní a následnou péči o půdu.

Spolkový zákon o ochraně půdy (BBodSchG) upravuje především sanaci půdy a skládek, jakož i jimi způsobené znečištění vody, a určuje odpovědnosti a povinnosti v oblasti preventivních opratření a ochrany proti nebezpečí škodlivých změn půdy nebo skládek.

Spolková vyhláška o ochraně půdy a zřizování skládek (BBodSchV) specifikuje požadavky na ochranu půdy a nakládání se skládkami, zejména svými opatřeními, testovacími a preventivními hodnotami pro zjišťování škodlivých látek.

Bavorský zákon o ochraně půdy (BayBodSchG) určuje faktickou pravomoc v Bavorsku (Úřad pro ochranu půdy je okresní správní úřad, podporovaný mimo jiné vodohospodářskými úřady). Kromě toho se vytvářejí právní základy pro pozemkový informační systém a katastr skládek.

Landkreis FRG Wappen © 2023 Landratsamt Freyung-Grafenau VydavatelÚvodní stránka |