Odpadní voda

Tam, kde se voda využívá jako pitná nebo užitková, vždy vyvstává  otázka zpracování odpadních vod. V okrese v současnosti toto zajišťuje 57 komunálních čističek odpadních vod. Zařízení odpovídají v co nejvyšší míře technickému vývoji nebo se v současnosti modernizují a nebo jsou dočasně odstavena.

Odpadní voda z domácností, která  není odvedena veřejnou kanalizací z přilehlých oblastí, je čistěna v malých čističkách odpadních vod a nakonec je svedena do půdy či řek a rybníků. V tomto případě je nutné povolení v souladu se zákonem o vodě vydané okresním úřadem.

Také svod dešťové vody podléhá určitým předpokladům podléhajícím povolení.

 

 

KOMUNÁLNÍ ČISTÍRNY, ODVOD ODPADNÍ VODY

Sachgebiet 42 - Natur- und Landschaftsschutz, Wasserrecht
Julia Veitl Sachbearbeiterin

ČISTIČKA ODPADNÍCH VOD

DEŠŤOVÁ VODA

Sachgebiet 42 - Natur- und Landschaftsschutz, Wasserrecht
Christiane Knaus Sachbearbeiterin
Landkreis FRG Wappen © 2024 Landratsamt Freyung-Grafenau VydavatelÚvodní stránka |