Schriftgrad
A A+ A+

Kontrast
  • POUČENÍ PERSONÁLU PRACUJÍCÍHO S POTRAVINAMI

POUČENÍ PERSONÁLU PRACUJÍCÍHO S POTRAVINAMI

Osoby smějí  vykonávat živnostenské činnosti jmenované v zák. č. 42 odst. 1 a těmito činnostmi se zabývat pouze tehdy, jestliže se prokáží buď max. 3 měsíce starým potvrzením vystaveným zdravotním úřadem nebo posudkovým lékařem pověřeným zdravotním úřadem,  že byly ústně poučeny nebo jím pověřěný posudkový lékař písemně potvrdí, že jim u nich samotných není známá žádná skutečnost pro zákaz činnosti uvedených v zákoně č. 42 odst. 1 a o povinnostech uvedených v odst. 2,4 a 5 a dle poučení ve smyslu odst. č. 1.

Pokud se po započetí jejich činnosti u pracovníků vyskytnou obtíže podle zák. č. 42 odst. 1, jsou povinni bezodkladně tuto informaci sdělit svému zaměstnavateli nebo nadřízenému.

Zaměstnavatel je povinen poučit osoby, které vykonávají jednu z činností vyjmenovaných v § č. 42 odst. 1 věta 1 nebo 2, po započetí jejich činnosti a dále každé 2 roky o zákazech činnosti vyjmenovaných v § č. 42 odst. 1 a o povinnostech uvedených v odst. 2. Účast na školení je dokumentována.

Věty 1 a 2 mají pro  zaměstnavatele odpovídající použití.

Potvrzení a poslední dokumentace o proškolení je deponováno u zaměstnavatele.

Pozor: od roku 2005 odpadá povinnost o poučení pro dobrovolné pomocníky na slavnostech spolků a podobně!

Prosím, dbejte i nadále u Vaší činnosti nutných poviností dle následného návodu.

POVĚŘENÍ DOKTOŘI V OKRESE FREYUNG-GRAFENAU

Seznam pověřených lékařů v okrese (stav: leden 2019, v postranní tabulce nalevo)

 

Sachgebiet 34 - Gesundheitswesen
Michaela Blob Sekretariat
Fachbereich 34-3 - Sozialpädagogischer Dienst, Kinder- und jugendärztlicher Dienst
Lisa-Maria Schneider Sachbearbeiterin
Landkreis FRG Wappen © 2024 Landratsamt Freyung-Grafenau VydavatelÚvodní stránka |